Naturlig

 

Rent

Produkter

Produktene, er alle laget av planteråstoffer, anvender noe som kalles kolloidal micelle-teknologi og blandet med vann, som fortynningsmiddel, dannes det en emulsjon med nanopartikler, kalt miceller, som innkapsulerer, ”undertrykker” og raskt bryter ned flyktige organiske forbindelser (VOC). Dette er en irreversibel prosess slik at i de aller fleste tilfellene behøver selve avfallsstoffet ikke å behandles som spesialavfall.

For utfyllende teknisk informasjon henviser vi til vår partners hjemmesider.

www.getg.com
www.inventekcolloidal.com/

 

Ring oss

Norge +47 469 79 605

UK +44 (0)7951 019 642

Post adresse: Bedriftsveien 42, 3735 Skien, Norge

Ta kontakt

2 + 3 =

Green Clean Technology AS er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 914 224 764

© Copyright 2018| Laget av Hagen Solutions