Naturlig

 

Rent

Oljevern

Oljeutslipp langs kysten er noe all frykter og fra tid til annen skjer det dessverre relativt store ulykker med påfølgende store miljøskader i form av tilgrisede fugler og sjødyr i tillegg til at oljesølet ødelegger kysten og gjør den ubrukelig som rekreasjonsområder i lang tid.

I tillegg til fysiske skader er det også knyttet betydelige kostnader til opprensingsarbeider. Det skjer nok også en god del mindre utslipp av drivstoff fra private båtbrukere, fiskefartøyer og større transportskip som sjeldent får omtale i media.

Vi har produkter som kan bidra til å redusere omfanget av skader på fauna og flora og i tillegg kan redusere kostnader og konsekvenser av utslipp.

Produktene er utviklet for å rengjøre og fjerne olje, diesel og bensin fra overflater. Det er sikkert og trygt å bruke på vegetasjon og har ingen innvirkninger på omkringliggende dyreliv og utgjør heller ingen risiko for brukerne. Man trenger ikke bruke personlig verneutstyr og ingen spesielle forholdsregler er nødvendig.

Anbefalte produkter

Trykk på bildet for å laste ned sikkerhetsdatabladet (PDF dokumenter)

Oljesprillrens

 

Ring oss

Norge +47 469 79 605

UK +44 (0)7951 019 642

Post adresse: Bedriftsveien 42, 3735 Skien, Norge

Ta kontakt

15 + 8 =

Green Clean Technology AS er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 914 224 764

© Copyright 2018| Laget av Hagen Solutions